PSICOLOGIA CLÍNICA  INFANTS, ADOLESCENTS, ADULTS   TERÀPIA INDIVIDUAL I DE PARELLA


En els diferents moment de la vida ens podem trobar amb situacions que ens angoixen, coses que no acaben de funcionar i no sabem com resoldre-les..

 

A la consulta realitzaré una avaluació del vostre cas, us oferiré una explicació entenedora del que està passant i establirem uns objectius a assolir.

 

Alguns exemples de temes tractats a la consulta són ..

 

- Joves, Adults i Gent gran

Ansietat, depressió, malestar, temors, obsessions...

Problemes en les relacions socials

Transtorns de la conducta alimentària

Problemes relacionats amb el control d’impulsos (joc patològic...) i l’abús de substàncies (tabac, alcohol, marihuana, cocaïna...)

Etc.

 

- Infància

Problemes de conducta, pors, problemes de relació entre germans, reeducació escolar, transtorn dèficit atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)...

 

- Parella:

Dificultats de comunicació, problemes de gelosia, separacions, temes relacionats amb els fills, organització de la família, problemes sexuals...