INFORMES PERICIALS


En els processos judicials, cada cop més es recorre als serveis d'un perit psicòleg. La seva missió és per ajudar als jutges i advocats en la seva tasca, aportant coneixements que són propis de la psicologia.


Assessorament 

 

Elaboració d’informes i contrainformes pericials:


            Àmbit civil i de família: separacions i divorcis, guarda i custòdia de menors, modificació de la custòdia, 

            pla de parentalitat, règim d'estada i de comunicació, Síndrome d’Alienació Parental (SAP), 

            famílies reconstituïdes... 


            Àmbit sòcio-laboral: incapacitacions, assetjament dins l’empresa...

 

Assitència al judici oral