FORMACIÓ


Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili (2005)

Premi Extraordinari Final de Carrera

 

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (2007)

 

Diploma d’Estudis Avançats (DEA) (2008)

 

Formació complementària:

- Programa de doctorat “Psicopatologia d’infants, adolescents i adults”.

- Jornades i congressos de psicologia clínica

- Psicologia jurídica i elaboració informes pericials

- Teràpia del comportament i medicina conductual

- Abordatge i tractament del dolor

 

 

EXPERIÈNCIAPsicòloga en l’àmbit privat des de l’any 2006

 

Professora associada de la URV (Facultat Ciències de l’Eduació i Psicologia)

 

Col.laboradora amb diferents projectes d’investigació en l’àmbit de la salut des de 2003

 

Organitzadora de cursos i xerrades

 

Coordinadora del grup de treball "Investigació, avaluació i tractament de problemes sanitaris"

Delegació de Tarragona del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.