Recepció i sala d'espera

 Despatx

     
Sala de formació i sala infantil